KEİPA’nın Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi’ne Katılımı, 25-26 Ekim 2019, Bakü

KEİPA’nın Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi’ne Katılımı, 25-26 Ekim 2019, Bakü

Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi, Örgütün Başkanlığını önümüzdeki üç yılda (2019-2022) üstlenecek olan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin davetiyle, 25-26 Ekim 2019 tarihlerinde, Bakü’de tertiplenmiştir.  KEİPA, bu toplantıda, KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev tarafından temsil edilmiştir.

Açılış töreninde, Bağlantısızlar Hareketi Başkanı, Venezuela Devlet Başkanı Sn. Nikolas Maduro, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev ve BM Genel Kurul Başkanı Sn. Tijani Muhammad-Bande birer konuşma yapmışlardır. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sn. Vladimir Putin’in mesajı toplantı katılımcılarına ve misafirlere iletilmiştir.

Bağlantısızlar Hareketi, her hangi bir büyük güç blokuna dahil ya da bu bloklara karşı olmayan ve insanların bağımsızlık ve eşitlik prensipleri temelinde barış içerisinde birlikte yaşamalarını savunan, üye ülkelerinin her hangi bir askeri birlikteliğe katılmamayı taahhüt ettiği bir uluslararası teşkilattır.  Bağlantısızlar Hareketi, 120 ülkeyi (dünya nüfusunun %55) bir araya getiren, BM’den sonraki ikinci en geniş teşkilattır. Bu ülkeler, petrolün %75’den ve doğal gaz kaynaklarının %50’sinden fazlasına sahip olmalarının yanı sıra en geniş beşerî ve doğal kaynaklara hakimdir.

Zirve’ye 158 ülkeden delegasyonlar ve uluslararası teşkilatlar katılmıştır. Zirvede, yaklaşık 60 ülke, devlet ve hükümet başkanlarınca temsil edilmiştir. Zirve’nin ana teması “Çağdaş Dünyanın Güçlüklerine Karşı Toplu ve Uygun bir Karşılık Temini adına Bandung Prensiplerinin Desteklenmesi” hususu olmuştur. Teşkilat üyesi ülkelerin sorunlarının yanı sıra ekonomi, enerji, güvenlik, çevresel koruma, sağlık, iş gücü konularında işbirliğinin güncel hususları ve ulaşım koridorlarının gelişimi konusu müzakere edilmiştir.

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, konuşmasında, Karadeniz Bölgesinin dünya siyasetindeki önemini ifade etmiş ve KEİPA çerçevesinde istişare edilen önemli meselelere değinmiştir. Sn. Hajiyev, KEİ bölgesindeki ülkelerin karşı karşıya kaldığı göç sorununu vurgulamış ve KEİPA’nın, KEİ üye devletlerinin parlamentolarına ve hükümetlerine hitaben, bu husustaki ilgili Tavsiye Kararlarını onayladığını söylemiştir. Genel Sekreter, göçmen konusunun ülkelerin ve bir bütün olarak bölgenin ekonomik kalkınmasını oldukça etkilediğini ve çabaların birleştirilmesine ve mevcut ve önümüzdeki neslin barışı ve refahı adına sorunların birlikte çözümlenmesine ihtiyaç olduğunu söylemiştir.  

Zirvenin sonunda, Bakü Nihai Sonuç Belgesi ve Bakü Deklarasyonu kabul edilmiştir.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Archil TALAKVADZE
Ekselansları Sn. Archil TALAKVADZE
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
(Moldova)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
(Rusya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
EN RU