Önemli Not: COVİD 19 tedbiri gereği planlanmış olan tüm KEİPA toplantıları ertelenmiş ve KEİPA Uluslararası Sekreteryası ofis dışında uzaktan çalışmaya başlamıştır.

Asamble Başkanlık Divanı ve Daimi Komitesi Toplantıları, 19 Haziran 2019, Bakü

Asamble Başkanlık Divanı ve Daimi Komitesi Toplantıları, 19 Haziran 2019, Bakü

Asamble Başkanlık Divanı ve Daimi Komitesi toplantıları, KEİPA 53. Genel Kurulu'nun ilk günü, 19 Haziran 2019 tarihinde, Bakü'de düzenlenmiştir.

Asamble Başkanlık Divanı, Altmışıncı Toplantısında, Elli Dokuzuncu Toplantısının tutanaklarını, Daimi Komitenin Elli Üçüncü Toplantısının Taslak Gündemini, Elli Üçüncü Genel Kurul Oturumu Taslak Gündemini, Elli Üçüncü Genel Kurul Taslak Programını, KEİPA Genel Kurulu Elli Üçüncü Oturumu Prosedür Notlarını, Asamble Çalışma Raporunu ve KEİPA Temsilcilerinin Haziran-Kasım 2019 tarihleri arasındaki uluslararası toplantılara katılımlarını hakkındaki raporları onaylamıştır. Başkanlık Divanı, Asamble Bütçesinin Yürütülmesi hususundaki bilgileri not etmiştir.  

Asamble Başkanlık Divanı, Genel Kurul Oturumunda düzenlenecek olan seçimler için KEİPA Başkan Yardımcılığı ve KEİPA Genel Sekreteri pozisyonu adaylıklarını onaylamıştır. 

Başkanlık Divanı üyeleri, Sn. Natia Gaprindashvili'yi (Gürcistan), 1 Temmuz 2019 tarihinden başlamak kaydıyla, " Genel Sekreter Danışmanı - Basın Sekreteri" pozisyonuna atama kararı almıştır. 

Asamble Başkanlık Divanı, aynı gün tertiplenen Tamamlayıcı Toplantısında, Genel Sekreterin KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Sekreterini Sn. Pavlina Lozanova'nın KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Sekreteri pozisyonuna geçirilmesi teklifini onaylamıştır.

KEİPA Daimi Komitesi Elli Üçüncü Toplantısı, Elli İkinci Toplantısının tutanaklarını onaylamış, Elli Üçüncü Genel Kurul Oturumu Taslak Gündemini kabul etmiş, Parlamenter Asamblenin Çalışma Raporunu ve Komisyonların 2019 senesinin ikinci yarsında ele alınacak hususlarla alakalı önerilerini kabul etmiş ve KEİPA 2019 Takvimini onaylamıştır.

Daimi Komite üyeleri, KEİPA temsilcilerinin Aralık 2018 – Haziran 2019 tarihleri arasındaki uluslararası toplantılara katılımları konusundaki bilgileri not etmiştir. Daimi Komite, ayrıca, 2018 Mali Yılı Denetleme Raporunu, 2019 Bütçesi katkı payları tahsilatı  ve 2020 Taslak Bütçesi hakkında sunulan bilgileri de not etmiştir. Daimi Komite, KEİPA Uluslararası Sekreteryası Personel Yönetmeliği, KEİPA İç Tüzüğü ve KEİPA Mali Yönetmeliği üzerine olan değişiklik önerilerini onaylamıştır.

KEİPA Genel Kurulu Elli Üçüncü Oturumu, 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde, Bakü’de tertiplenecektir.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Archil TALAKVADZE
Ekselansları Sn. Archil TALAKVADZE
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
(Moldova)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
(Rusya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU