Önemli Not: COVİD 19 tedbiri gereği planlanmış olan tüm KEİPA toplantıları ertelenmiş ve KEİPA Uluslararası Sekreteryası ofis dışında uzaktan çalışmaya başlamıştır.

KEİPA’nın BM Avrupa Ekonomik Konseyi (UNECE) Dahili Ulaşım Komisyonu 81. Yıllık Toplantısı’na Katılımı, 19-22 Şubat 2019, Cenevre

BM Avrupa Ekonomik Konseyi (UNECE) Dahili Ulaşım Komisyonu 81. Yıllık Toplantısı, 19-22 Şubat 2019 tarihlerinde, Cenevre’de düzenlenmiştir. KEİPA Uluslararası Sekreteryası, toplantıda, KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Sekreteri Sn. Natia Gaprindashvili tarafından temsil edilmiştir.

Toplantı gündemindeki ana konulardan birkaç tanesi, akıllı ulaşım sistemlerinin kullanımı, ulaşımın dijitalleşmesi ve otomasyonu, dijital ulaşım teknolojilerinin sunumu ve insansız motorlu araçların geliştirilmesindeki önemli potansiyel hususları olmuştur.

Konsey, UNECE ülkelerinin ulaşımın otomasyonunun sağlanmasındaki karşılıklı yararlı işbirliklerinin önemini vurgulayan “Ulaşım Otomasyonu Alanında Uyum ve Entegrasyon” konulu bir Önergeyi kabul etmiştir.  Toplantıda, ayrıca, teşkilatın 2030 senesine kadar olan temel faaliyetlerini yansıtan UNECE Dahili Ulaşım Komitesi Stratejisi de kabul edilmiştir.  

Toplantı çerçevesinde, KEİ UDS, KEİ UNDB ve UKB genel sekreterleri arasında, Karadeniz Bölgesindeki ulaşımın etkinliğinin sağlanması adına  Karadeniz Ekonomik İşbirliği sürecine müdahil tüm yapıların çabalarının birleştirilmesi ihtiyacı hususunda fikir teatisinde bulunulmuştur.  

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Archil TALAKVADZE
Ekselansları Sn. Archil TALAKVADZE
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
(Moldova)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
(Rusya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU