KEİPA Taslak Bütçe ve Denetleme Komisyonu Toplantısı, 8 Şubat 2019, İstanbul

KEİPA Taslak Bütçe ve Denetleme Komisyonu Toplantısı, 8 Şubat 2019, İstanbul

KEİPA Taslak Bütçe ve Denetleme Komisyonu Toplantısı, 8 Şubat 2019 tarihinde, KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nda düzenlenmiştir.

KEİPA Taslak Bütçe ve Denetleme Komisyonu, 27-28 Kasım 2018 tarihlerinde, Erivan’da tertiplenen 52. KEİPA Genel Kurulu’nda alınan karara istinaden, KEİPA Yunanistan Delegasyonu Başkanı Sn. Konstantinos Morfidis, KEİPA Başkan Yardımcısı, KEİPA Romanya Delegasyonu Başkanı Sn. Roberta Alma Anastase ve KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı Sn. Mikhail Emelianov’dan oluşmaktaydı. KEİPA Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Cemal Öztürk de Komisyonun çalışmalarına  katılmıştır. KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, KEİPA İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Fuat Küçükaydın, KEİPA Muhasebe Sorumlusu Sn. Sibel Sipahioğlu ve KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın diğer çalışanları Komisyon üyelerine çalışmalarda yardımcı olmuşlardır.

Komisyon üyeleri, KEİPA 2018 Bütçesi’nin uygulanışını müzakere etmiş ve Denetleme Raporu’nu onaylamışlardır. 2018 yılındaki KEİPA Bütçesi’nin idaresini, uluslararası toplantıların  ve uluslararası ilişkilerin planlamasını hesaba katan Taslak Bütçe ve Denetleme Komisyonu, ayrıca, Daimi Komite’ye 19 Haziran 2019 tarihinde Bakü’de sunulacak olan 2020 Mali Yılı KEİPA Taslak Bütçesi’ni de hazırlamıştır.   

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Tsveta KARAYANCHEVA
Ekselansları Sn. Tsveta KARAYANCHEVA
(Bulgaristan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
(Moldova)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
(Rusya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
EN RU