Önemli Not: COVİD 19 tedbiri gereği planlanmış olan tüm KEİPA toplantıları ertelenmiş ve KEİPA Uluslararası Sekreteryası ofis dışında uzaktan çalışmaya başlamıştır.

KEİ Uluslararası Daimi Sekreteryası ve KEİPA Uluslararası Sekreteryası Üyeleri Arasında Çalışma Toplantısı, İstanbul, 28 Ocak 2019

KEİ Uluslararası Daimi Sekreteryası ve KEİPA Uluslararası Sekreteryası Üyeleri Arasında Çalışma Toplantısı, İstanbul, 28 Ocak 2019

KEİ Uluslararası Daimi Sekreteryası (UDS) ve KEİPA Uluslararası Sekreteryası Üyeleri Arasında Çalışma Toplantısı, KEİ UDS’nin ve KEİPA’nın Genel Sekreterlerinin girişimiyle, 28 Ocak 2019 tarihinde, İstanbul’daki KEİ Merkezinde tertiplenmiştir.

Toplantının gayesi iki uluslararası sekreterya arasındaki işbirliğini nitelikli olarak yeni bir seviyeye taşınması ve personeller arasında günlük çalışma iletişiminin genişletilmesiydi.

KEİ UDS Genel Sekreteri Büyükelçi Sn. Michael Christidis, bu toplantının KEİ UDS ve KEİPA Uluslararası Sekreteryası personelleri arasındaki ilişkilerde ve iletişimde en iyi modellerin bulunmasına yardımcı olacağına olan inancını ifade etmiştir.  Sn. Christidis, etkileşimin özellikle de evrakların hazırlanması sürecindeki ve her iki tarafın toplantılarının koordinasyonunun yanı sıra ortak ilgi alanlarındaki etkileşimin daha da etkin bir şekilde genişletilmesi ihtiyacını vurgulamıştır.

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, bu birleşime ev sahipliği yapma girişiminin memnuniyet verici olduğunu söylemiş ve KEİ UDS ve KEİPA Uluslararası Sekreteryası arasında ortak toplantıların düzenli bir şekilde tertiplenmesinin önemini vurgulamıştır. Sn. Hajiyev, KEİPA Uluslararası Sekreteryası personelinin KEİ çalışma gruplarının toplantılarına mümkün olduğunca katılmakta olduğunu söylemiş ve bir sene içerisinde bir çok KEİ çalışma grubu toplantısının düzenlenmekte olduğunu ifade etmiştir.  Sn. Hajiyev, KEİ bakanlıklar toplantılarının ve KEİPA genel kurullarının tarihlerinin dönem başkanlıklarının başlangıcında koordine edilmesini önermiştir. Sn. Hajiyev, iki sekretryanın çalışanları arasındaki düzenli danışmalara özelikle de KEİPA raporları ve tavsiye kararlarının hazırlanışıyla alakalı danışmalara olan ihtiyaca değinmiştir. Sn. Hajiyev, ayrıca, KEİ ailesinin tüm yapıları arasındaki işbirliğinin ve etkileşimin arttırılması düşüncesini ifade etmiştir.   

Toplantıda,  KEİ UDS ve KEİPA Uluslararası Sekreteryası arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi öngörüleriyle alakalı fikir teatisinde bulunulmuştur. Katılımcılar, iki sekreterya arasındaki işbirliği koordinasyonunun ve bilgi paylaşımının arttırılması ve çalışma iletişiminin ve diyalogunun güçlendirilmesi ihtiyaçlarını not etmişlerdir. 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Archil TALAKVADZE
Ekselansları Sn. Archil TALAKVADZE
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
(Moldova)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
(Rusya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU