KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Sn. Zoltan Pek’in, KEİ Üye Devletleri Kültür Bakanları Toplantısı’na Katılımı, 23 Kasım 2013, Belgrad

KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Sn. Zoltan Pek’in, KEİ Üye Devletleri Kültür Bakanları Toplantısı’na Katılımı, 23 Kasım 2013, Belgrad

KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı, KEİPA Sırbistan Delegasyonu Üyesi Sn. Zoltan Pek, 23 Kasım 2013 tarihinde, Belgrad’ta tertiplenen KEİ Üye Devletleri Kültür Bakanları Toplantısı’na katılmıştır.

Sırbistan Cumhuriyeti Kültür ve Medya Bakanı, Toplantı Başkanı Sn. Vladan Vukosavljevic, KEİ UDS Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Sergei Goncharenko ve Sn. Zoltan Pek açılış töreninde birer konuşma yapmışlardır.

Toplantıya, KEİ üye devletlerinin temsilcileri, KEİ Gözlemcileri ve KEİ Sektörel Diyalog Ortakları katılım sağlamışlardır. Müzakereler, KEİ Bölgesindeki kültürel işbirliğinin desteklenmesi ve kültürel mirasın korunması konusuna odaklanmıştı. Katılımcılar “KEİ Bölgesindeki kültürel işbirliğinin desteklenmesi ve kültürel mirasın korunması – Daha iyi bir dünya için kültür diplomasisi – Karadeniz Bölgesindeki istikrarlı ve güvenli bir dünya için kültürel diplomasinin (yeniden) şekillenmesi” konusunda konuşmuşlar ve gündemdeki hususları müzakere etmişlerdir.

Sn. Pek, konuşmasında, kültürel işbirliği, kültürler arası iletişim ve kültürel mirasın korunması konularının bir çok rapor ve tavsiye kararında müzakere edildiğini ve bu evrakların Asamble tarafından onaylandığını vurgulamıştır. Sn. Pek, kültürel kimliklerin çeşitliliğinin ve KEİ Bölgesinin değerlerinin siyasi iletişimin genişletilmesi, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve ülkelerin kültürel değerlerinin karşılıklı tanınması ve takdir edilmesi yoluyla istikrarın sağlanması için anahtar bir kaynağı temsil ettiğini ifade etmiştir. Sn. Pek, kültürel ve yaratıcı sektörlerin Karadeniz Bölgesindeki bölgesel, sosyal ve ekonomik kalkınmaya esaslı katkı sağlamaya devam edeceğine olan inancını vurgulamıştır.

Toplantıda, bir “Karadeniz Gençlik Senfoni Orkestrası”nın kurulması konulu bir proje önerisinin sunumu yapılmıştır.

Toplantının sonunda, KEİ Üye Devletleri Kültür Bakanları Belgrad Deklarasyonu kabul edilmiştir. Katılımcılar, ayrıca, 14 Aralık 2018 tarihinde Bakü’de düzenlenecek olan KEİ Üye Devletleri Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında sunumu yapılacak olan Toplantı Raporu’nu da onaylamışlardır.  

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Archil TALAKVADZE
Ekselansları Sn. Archil TALAKVADZE
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
(Moldova)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
(Rusya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
EN RU