Önemli Not: COVİD 19 tedbiri gereği planlanmış olan tüm KEİPA toplantıları ertelenmiş ve KEİPA Uluslararası Sekreteryası ofis dışında uzaktan çalışmaya başlamıştır.

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu’nun Elli İkinci Toplantısı, 17-18 Ekim 2018, Kavala

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu’nun Elli İkinci Toplantısı, 17-18 Ekim 2018, Kavala

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu’nun Elli İkinci Toplantısı, Yunanistan Parlamentosu’nun davetiyle, 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde, Kavala’da düzenlenmiştir.

Yunanistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sn. Markos Bolaris, KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı, KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı Sn. Mikhail Emelianov, Yunanistan Delegasyonu Başkanı Sn. Konstantinos Morfidis, Karadeniz Ekonomik İşbiriği Örgütü Uluslararası Daimi Sekreteryası Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Sergei Goncharenko ve KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev açılış töreninde birer konuşma yapmışlardır.    

Komisyon toplantısına, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna ulusal delegasyonlarının temsilcileri katılmış ve toplantı başkanlığını Sn. Mikhail Emelianov yapmıştır. Toplantıya ayrıca, Kavala Belediye Başkanı Sn. Dimitra Tsanakia da katılmıştır. 

Komisyon Üyesi Sn. Konstantinos Morfidis, “Sendikaların KEİ Bölgesindeki Ekonomik İşbirliğinin Güçlendirilmesindeki Rolleri” konusundaki Taslak Raporu sunmuştur. Aynı husustaki 165/2018 Sayılı Taslak Tavsiye Kararı ise Komisyon Başkanı tarafından sunulmuştur.

Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu, 27-28 Kasım 2018 tarihlerinde, Erivan’da tertiplenecek olan Elli İkinci Genel Kurul’un dikkatine sunulacak olan “Sendikaların KEİ Bölgesindeki Ekonomik İşbirliğinin Güçlendirilmesindeki Rolleri” konulu Taslak Rapor’u ve aynı husustaki 165/2018 Sayılı Taslak Tavsiye Kararı’nı müzakere etmiş ve kabul etmiştir.

Komisyon üyeleri, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Uluslararası Daimi Sekreteryası Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Sergei Goncharenko’nun KEİ Örgütü’nün güncel faaliyetleri konusunda vermiş olduğu bilgileri not etmiştir. Sn. Hajiyev, 2019 yılı faaliyetler takvimi hususunda katılımcıları bilgilendirmiştir. 

Komisyon’un Elli Üçüncü Toplantısı, Mayıs 2019 tarihinde Gürcistan’da düzenlenecek olup, gündemin ana konusu “Ombudsmanların KEİ Üye Devletlerindeki Demokrasinin Güçlendirilmesindeki Rolü” olacaktır. 

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Archil TALAKVADZE
Ekselansları Sn. Archil TALAKVADZE
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
(Moldova)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
(Rusya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU