KEİPA Delegasyonu’nun AGİT Parlamenter Asamblesi 28. Yıllık Toplantısına Katılımı, 4-8 Temmuz 2019, Lüksemburg

KEİPA Delegasyonu’nun AGİT Parlamenter Asamblesi 28. Yıllık Toplantısına Katılımı, 4-8 Temmuz 2019, Lüksemburg

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı, KEİPA Gürcistan Delegasyonu Üyesi  Sn. Ramaz Nikolaishvili ve KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev’den oluşan KEİPA Delegasyonu, 4-8 Temmuz 2019 tarihlerinde, Lüksemburg’ta tertiplenen AGİT Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) 28. Yıllık Toplantısı’na katılmıştır.

Toplantıya, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının 57 üye ülkesinden 300 delegenin ve ortak ülkelerin parlamenterlerinin yanı sıra uluslararası teşkilatların temsilcileri katılım sağlamıştır.

AGİT PA 28. Yıllık Oturumu’nun genel müzakere konusu “Güvenliğin desteklenmesinde sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi: Parlamentoların rolleri” hususu olmuştur. Yıllık Oturum, Daimi Komitenin toplantılarını, AGİT PA siyasi işler ve güvenlik, ekonomik İşler, bilim, teknoloji ve çevre ve demokrasi konularındaki genel komitelerin toplantılarını ve de AGİT PA Genel Kurul Oturumu’nu kapsamaktaydı.  

8 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenen oturumda, Gürcistan’dan Sn. George Tsereteli AGİT PA Başkanı olarak yeniden seçilmiştir. Ayrıca, Azerbaycan, Romanya ve Portekiz’den başkan yardımıları seçilmiştir. Aynı zamanda AGİT PA genel komitelerinin başkanlıkları da belirlenmiştir. 4 Temmuz 2019 tarihindeki Daimi Komite toplantısında AGİT PA  Genel Sekreteri Sn. Roberto Monrtella beş yıllık bir dönem için bu göreve yeniden atanmıştır.

Toplantının sonunda Lüksemburg Deklarasyonu imzalanmıştır. Bu Deklarasyon, AGİT üye ülkelerinin siyasi işler, güvenlik, ekonomi, anti terörizm, çevre, teknolojik kalkınma, insan hakları ve beşeri konular hakkındaki tavsiyelerini kapsamaktaydı.

KEİPA Delegasyonu, AGİT PA Yıllı Oturumu çerçevseinde, AGİT PA Başkanı Sn. George Tsereteli ve AGİT PA Başkan Yardımcısı, AGİT PA İpek Yolu Destekleme Grubu Başkanı Sn. Ayaz Guliyev ile bir araya gelmiştir.  Görüşmede, iki asamble arasında gelecekteki işbirliği ve ortak bir toplantının düzenlenmessi olasılığı müzakere edilmiştir. Sn. Guliyev, KEİPA Delegasyonu’nu 2019 yılının Eylül ayında İsviçre’de düzenlenecek olan AGİT PA İpek Yolu Destekleme Grubu Toplantısına davet etmiştir.

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Tsveta KARAYANCHEVA
Ekselansları Sn. Tsveta KARAYANCHEVA
(Bulgaristan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
(Moldova)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
(Rusya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
EN RU