Önemli Not: COVİD 19 tedbiri gereği planlanmış olan tüm KEİPA toplantıları ertelenmiş ve KEİPA Uluslararası Sekreteryası ofis dışında uzaktan çalışmaya başlamıştır.

KEİPA Delegasyonu’nun Uluslararası Terörizm ile Mücadele Konferansı’na Katılımı, 18 Nisan 2019, St. Petersburg

KEİPA Delegasyonu’nun Uluslararası Terörizm ile Mücadele Konferansı’na Katılımı, 18 Nisan 2019, St. Petersburg

KEİPA Başkanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sn. Oktay Asadov ve KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev’den oluşan KEİPA Delegasyonu, Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolar Arası Asamblesi (BDTPAA) ve önde gelen uluslararası parlamenter teşkilatlar tarafından 18 Nisan 2019 tarihinde, St. Petersburg’taki Tavrycheski Sarayında düzenlenen Uluslararası Terörizm ile Mücadele Konferansı’na katılmıştır.  

Toplantının açılışı, Toplantı Başkanı, BDTPAA Başkanı, Rusya Federasyonu Federal Asamblesi Federasyon Konseyi Başkanı Sn. Valentina Matvienko tarafından yapılmıştır. Toplantıya, BDTPAA üye ülkeleri parlamenter delegasyonları başkanları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi,  Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Parlamentolar Arası Birlik ve Birleşmiş Milletler Örgütü heyet başkanları ve temsilcileri katılmıştır.  

Toplantı dört tematik oturum çerçevesinde tertiplenmiştir: “Uluslararası Kurumların Terörle Mücadele Ortak Stratejisinin Oluşturulmasındaki Rolleri”, “Yabancı Terörist Savaşçılar: Adli Kovuşturmanın, Islah Etmenin, Yeniden Bütünleşmenin Modern Problemleri ve Uygulamaları”, “Aşırıcılığa Kaçan Fikirlerin Yayılmasında Ağ Teknolojilerinin, Kitlesel Medyanın ve Sosyal Medyanın  Yasadışı Kullanımını Önlemek”, “Terörizm ve Aşırıcılığın Finansmanına Karşı Çabaların Arttırılması”. Konferans “Uluslararası Terörizm İle Mücadele Konferansı Organizatörlerinin Sonuçları”  başlıklı Nihai Evrakın kabulü ile sona ermiştir.

18 Nisan 2019 tarihinde, aynı zamanda, BDTPAA Toplantısı da tertiplenmiş ve  Rusya Federasyonu Federal Asamblesi Federasyon Konseyi Başkanı Sn. Valentina Matvienko BDTPAA Başkanı olarak yeniden seçilmiştir. Aynı zamanda geçici atanan Sn. Dimitri Kobistky’nin BDTPAA Konseyi Sekreteryası Genel Sekreteri – Başkanı pozisyon için adaylığı kabul edilmiştir.

KEİPA Başkanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sn. Oktay Asadov, KEİPA’nın gelişimine sağladığı çok önemli destekleri için Sn. Valentina Matvienko’ya KEİPA Onur Madalyası’nı takdim etmiş ve kendisini 2019 yılı Haziran ayında Bakü’de düzenlenecek olan 53. KİEPA Genel Kurulu’na davet etmiştir.

KEİPA Genel Sekreteri, BDT PAA Genel Sekreteriyle bir araya gelmiştir. Sn. Hajiyev, meslektaşını, bu önemli göreve seçilmiş olmasından dolayı kutlamıştır. Toplantıda, ortak ilgi alanlarındaki hususlar müzakere edilmiştir. Taraflar, diğer uluslararası teşkilatların da katılımıyla, gelecekte, bir ortak toplantının tertiplenmesinde mutabık kalmışlardır.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Archil TALAKVADZE
Ekselansları Sn. Archil TALAKVADZE
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
(Moldova)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
(Rusya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU