KEİPA İç Tüzüğü Çalışma Grubu 2019 Yılı Birinci Toplantısı Tamamlayıcı Toplantısı, 2 Nisan 2019, İstanbul

KEİPA İç Tüzüğü Çalışma Grubu 2019 Yılı Birinci Toplantısı Tamamlayıcı Toplantısı, 2 Nisan 2019, İstanbul

KEİPA İç Tüzüğü Çalışma Grubu 2019 Yılı Birinci Toplantısı Tamamlayıcı Toplantısı, 2 Nisan 2019 tarihinde, İstanbul’da tertiplenmiştir.

Toplantıya, Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna ulusal delegasyonları katılmıştır.

Toplantı başkalığını, KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı, KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı Sn. Mikhail Emelianov yapmıştır.

Katılımcılar, KEİPA İç Tüzüğü için değişiklik önerilerini ve “Genel Sekreter Danışmanı – Basın Sekreteri” isimli yeni bir görevin tahsisi konulu KEİPA Uluslararası Sekreteryası için değişiklik önerilerini müzakere etmiş ve oy birliğiyle kabul etmiştir. Kabul edilen değişiklik önerileri, 15-16 Mayıs 2019 tarihlerinde, Batum’da KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonunun kabulüne ve 19 Haziran 2019 tarihinde, Bakü’de KEİPA Daimi Komitesi’nin nihai onayına sunulacaktır.  

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Oktay ASADOV
Ekselansları Sn. Oktay ASADOV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
(Arnavutluk)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
EN RU