KEİPA Delegasyonu’nun Avrasya Ülkeleri Meclis Başkanları Üçüncü Toplantısı’na Katılımı, 8 – 11 Ekim 2018, Antalya

KEİPA Delegasyonu’nun Avrasya Ülkeleri Meclis Başkanları Üçüncü Toplantısı’na Katılımı, 8 – 11 Ekim 2018, Antalya

KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Cemal Öztürk ve KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev’den oluşan KEİPA Delegasyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Sayın Binali Yıldırım’ın davetiyle, TBMM evsahipliğinde, 8 – 11 Ekim 2018 tarihlerinde, Antalya’da tertiplenen Avrasya Ülkeleri Meclis Başkanları Üçüncü Toplantısına katılmıştır.

38 Avrupa ve Asya ülkesinden 20 Meclis Başkanı, parlamento heyetleri  ve uluslararası teşkilatların temsilcileri olmak üzere yaklaşık 700 katılımcıyı bir araya getiren Avrasya Ülkeleri Meclis Başkanları Üçüncü Toplantısı’nın açılış töreninde Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantıya ve parlamento başkanlarına yönelik mesajı okunmuş, devamında TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım toplantı katılımcılarına hitap etmiştir.

Toplantının devamında, toplantıya katılan Meclis Başkanları ve temsilcileri, genel müzakere konusu olan “Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" hususundaki görüşlerini açıkladıkları birer konuşma yapmışlardır. Küresel ve bölgesel düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik güncel zorlukları ele almayı ve bu zorlukları bertaraf etmek için uluslararası işbirliğini artırmayı amaçlayan toplantı çerçevesinde Avrasya'da ekonomik iş birliği, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularında üç oturum düzenlenmiş ve toplantı sonunda bir Ortak Bildiri oy birliği ile kabul edilmiştir.

KEİPA adına toplantı katılımcılarına hitap eden KEİPA Türkiye Delegasyonu  Başkanı Sayın Cemal Öztürk, KEİPA’nın oluşumu ve güncel faaliyetleri hususunda katılımcıları bilgilendirmiş ve Karadeniz Bölgesi’nin Avrasya ve genel çerçevede tüm dünya için çok önemli olduğunu vurgulamıştır. Sayın Öztürk ve Sayın Hajiyev, ayrıca, toplantı çerçevesinde bir çok parlamento ve uluslararası teşkilatın temsilcileriyle görüşmüş ve fikir teatisinde bulunmuşlardır.

Toplantı çerçevesinde, KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, KEİPA’nın hedeflerine ve gayelerine ulaşılmasındaki daimi ve aktif katılımının teyidi ve tebriki adına Rusya Federasyonu Federal Asamblesi Devlet Duması Başkanı Sn. Vyacheslav Volodin’e KEİPA Onur Madalyası’nı takdim etmiştir. Sn. Hajiyev, Arnavutluk Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı ve KEİPA eski Başkanı Sn. Gramoz Ruçi’nin KEİPA Onur Madalyası’nın Rusya Federasyonu Federal Asamblesi Devlet Duması Başkanı’na verilmesi kararını 2018 Yılı Haziran Ayında almış olduğunu belirtmiştir.

Antalya Toplantısı’nın sonunda Avrasya Ülkeleri Meclis Başkanları Dördüncü Toplantısı’nın, Kazakistan Parlamentosu’nun evsahipliğinde, gelecek yıl, Astana’da tertiplenmesine karar verilmiştir.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Oktay ASADOV
Ekselansları Sn. Oktay ASADOV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
(Arnavutluk)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
EN RU