KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev’in Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası İcra Kurulu 20. Yılllık Toplantısına Katılımı, 1 – 2 Temmuz 2018, Soçi

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev’in Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası İcra Kurulu 20. Yılllık Toplantısına Katılımı, 1 – 2 Temmuz 2018, Soçi

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, 1 Temmuz 2018 tarihlerinde, Soçi Şehrinde, KTKB Rusya İcra Kurulu Üyesi ve Rusya Federasyonu Maliye Bakanı Yardımcısı Sn. Sergey Storchak başkanlığında düzenlenen Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası İcra Kurulu 20. Yılllık Toplantısına katılmıştır.

Toplantı, artan yatırımı ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyebilecek en iyi uygulamaların teatsini yapmak adına ekonomi politikacılarını, iş dünyasının liderlerini ve uluslararası finans kurumlarının temsilcilerini bir araya getirmiştir.

Sn. Hajiyev, toplantıdaki konuşmasında, katılımcıları, Tirana’da gerçekleştirilen 51. KEİPA Genel Kurulu’nun sonuçları hakkında, özellikle de diğer parlamenter asamblelerle devam etmekte olan faaliyetler (Rostov Yasama Meclisi’ne KEİPA Ortağı Statüsü’nün verilmesi) hususunda bilgilendirmiştir. Sn. Hajiyev, ayrıca, KEİPA’nın 25. Yıldönümü çerçevesindeki faaliyetler hakkında da bilgi vermis, Belarus Cumhuriyeti Milli Meclisi, Belarus Cumhuriyeti Ticaret Odası ve KEİPA tarafından ortaklaşa tertiplenen “Belarus Cumhuriyeti- Karadeniz Ekonomik İşbiriği Üye Devletleri” İş Forumu’nun önemini vurgulamıştır. KEİPA Genel Sekreteri, konuşmasında, zamanı kısıtlayan ve bilgi temini alanını genişleten bilgi ve teknolojinin hızlı gelişimi bağlamında tüm alanlarda daha etkili işbirliğini amaçlayan parlamenterler ve iş camiasının temsilcilerinin bir araya getirilmesinin faydalarını  vurgulamıştır. Genel Sekreter, ayrıca, Çinli meslektaşlarının da bu forumun çalışmalarına katılmalarının önemini ifade etmiş ve  bir sonraki Forumun 2019 yılında İstanbul’da düzenlenmesinin planlandığını söylemiştir. Sn. Hajiyev, KEİPA’nın, tavsiye kararlarıyla ve KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri  Komisyonu ve KEİPA Genel Kurulu seviyelerindeki bir takım girişimleriyle, KTKB’ye en başından beri tam destek vermekte olduğunu ifade etmiştir.   

İcra Kurulu üyeleri, Banka’nın Yıllık Raporu’nu ve finansal çalışmaları onaylamıştır. İcra Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti İcra Kurulu Üyesini, KTKB İcra Kurulu Başkanı olarak seçmiştir.  Ukrayna ve Arnavutluk Cumhuriyeti İcra Kurulu üyeleri de bir yıllık bir süre için başkan yardımcıları olarak seçilmişlerdir. Bir sonraki KTKB İcra Kurulu Yıllık Toplantısı, Türkiye tarafından 2019 Yıllı Temmuz Ayında tertiplenecektir.

Sn. Hajiyev, 2 Temmuz 2018’de Soçi Şehri Belediye Başkanı Sn. Anatoli Pakhomov’a bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur. Sn. Pakhomov, toplantıda, KEİ üyesi ülkeler arasındaki turizm işbirliğinin geliştirilmesini ve bu husustaki fikirlerin ve en iyi uygulamaların teatisinin yapılmasını amaçlayan bir KEİ Üye Devletleri Valileri ve Belediye Başkanları ortak toplantısının düzenlenmesini önermiştir. Bu toplantının, 29-30 Eylül 2018 tarihlerinde, Soçi Şehri’nde düzenlenmesi planlanmıştır.  

KTKB İcra Kurulu Yıllık Toplantısı çerçevesinde, 2 Temmuz 2018’de, “KTKB: Rusya’nın Kalkınmasının Desteklenmesi ve Bölgesel İşbirliği” konulu bir İş Forumu da tertiplenmiştir.

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Oktay ASADOV
Ekselansları Sn. Oktay ASADOV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
(Arnavutluk)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi