KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Daniel Dulca’nın NATO PA 98. Rose-Roth Seminerine Katılımı, 27-29 Haziran 2018 , Üsküp

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Daniel Dulca’nın NATO PA 98. Rose-Roth Seminerine Katılımı, 27-29 Haziran 2018 , Üsküp

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Daniel Dulca, 27-29 Haziran 2018 tarihlerinde, Üsküp’te tertiplenen,  NATO PA 98. Rose-Roth Semineri’ne katılmıştır.

Rose-Roth Semineri’nin ana gayesi, NATO yasama üyeleriyle ortak milletler arasındaki diyalog ve güvenlik hususlarının kolaylaştırılmasıydı.

Toplantı, Makedonya Cumhuriyeti Meclisi’nin işbirliğiyle, İsveç Hükümeti’nin ve Silahlı Güçlerin Demokratik Kontrolü Cenevre Merkezi’nin (DECAF) cömert desteğiyle, NATO PA tarafından düzenlenmiştir.

Toplantıya, Makedonya Cumhuriyeti’ndeki iç reform sürecini ve ülkenin komşularıyla ilişkilerini müzakere etme fırsatını yakalayan NATO üyesi 23 devletin ve ortak ülkelerin parlamentolarının üyeleri ve parlamenter ve uluslararası gözlemciler katılım sağlamışlardır.

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Başkanı ve Başbakanı, NATO PA Başkanı, Makedonya Cumhuriyeti NATO PA Delegasyonu Başkanı ve İsviçre’nin Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçisi açılış töreninde, konuşmacılara hitap etmişler ve çeşitli soruları cevaplandırmışlardır.

Hükümet görevlileri, Silahlı Güçlerin Demokratik Kontrolü Cenevre Merkezi’nin (DECAF) temsilcileri ve diğer uzamanlar, tüm hükümet birimlerindeki reform sürecinin gidişatının yönlerini ele almışlardır.

Seminer’de, azınlıklar arası ilişkilerin durumu, kamu söylemlerindeki eksik ve yanlş bilgilendirmenin yanı sıra göç krizi ve Balkan Güzergahı gibi Batı Balkanlar Bölgesindeki diğer önemli hususlar da görüşülmüştür.

Tüm konuşmacılar, bölgesel istikrarın ve Atlantik Birliği için güvenliğin önemini vurgulamışlardır.

Sn. Daniel Dulca, NATO PA Genel Sekreteri Sn. David Hobbs ile iki asamble arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konuların ele alındığı bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Oktay ASADOV
Ekselansları Sn. Oktay ASADOV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
(Arnavutluk)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi