Parlamenterizmin Gelişimi” Uluslararası Forumu, 4-5 Haziran 2018, Moskova

Parlamenterizmin Gelişimi” Uluslararası Forumu, 4-5 Haziran 2018, Moskova

Rusya Federasyonu Federal Meclisi'nin Devlet Duma'sının inisiyatifiyle düzenlenmiş olan “Parlamenterizmin Gelişimi” adlı Uluslararası Forum 4-5 Haziran 2018 tarihlerinde Moskova'da tertiplenmiştir.

Foruma, 96 ülkeden 500'den fazla uluslararası katılımcı, parlamenter ve uzman katılmıştır. Forumdaki katılımcılar arasında AGİT PA, BDT PAA, Baltık Denizi Parlamenter Konferansı, Asya Parlamenter Asamblesi ve diğer uluslararası örgütlerin temsilcileri bulunmaktaydı. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, bu önemli toplantıda, KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı ve KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı Sayın Mikhail Yemelyanov ve KEİPA Genel Sekreteri Sayın Asaf Hajiyev tarafından temsil edilmiştir.

Forum'un 4 Haziran'da gerçekleşen Resmi Açılış Töreni'nde, Rusya Federasyonu devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in parlamenter diplomasinin öneminin ve parlamenter diplomasinin gündemdeki tartışmalı uluslararası sorunların çözümüne olan etkisinin altını çizdiği karşılama konuşması ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sayın Sergei Lavrov'un mesajı yer almıştır.

Rusya'nın ulusal yasama organı olan Devlet Duması’nın Başkanı Sayın Vyacheslav Volodin yaptığı konuşmada, karmaşık uluslararası bir durumda parlamenter diplomasinin yeni zorluklara ve tehditlere karşı mücadelede ortak çaba göstermenin yolunu araması gerektiğini söylemiştir. Endonezya Cumhuriyeti Halkın Danışma Kongresi Başkanı Zulkifli Hasan; Katar Krallığı Danışma Kurulu Başkanı Ahmed Bin Abdallah Al Mahmoud; Birleşik Meksika Devletleri Ulusal Kongresi Milletvekilleri Odası Başkanı Edgar Romo Garcia; Suudi Arabistan Krallığı Danışma Konseyi Başkanı Abdullah Al Sheikh; Slovak Cumhuriyeti Milli Konseyi Başkanı Andrej Danko; Ekvador Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Elizabeth Cabezas Guerrero; Güney Afrika Milli Meclisi Sözcüsü Baleka Mbete; Moğolistan Büyük Devlet Hural Başkanı Miyeegomben Enkhbold; Baltık Denizi Parlamenter Konferansı Başkanı Jorgen Pettersson Forum katılımcılarına hitap etmişlerdir.

İki gün süren Uluslararası Forum üç bölüm halinde gerçekleşmiştir - (1) “21. Yüzyılda Dünya Ekonomisinin Gelişimi için Yasal Destek: Yönergeler, Teknolojiler, Kaynaklar”, (2) “Uluslararası Güvenliği Güçlendirmek: Parlamentoların Rolü” ve (3) “Ulusal Mevzuatın Geliştirilmesi: Egemen Milletlerin Faydası için Yasama, En İyi Uygulamaların Teatisi ve Uluslararası Uyumlaştırma”. Forum kapsamında aşağıdaki “Yuvarlak Masa Toplantıları” düzenlenmiştir: “Rusya ve Afrika Birliği: Parlamentolararası İşbirliğine İlişkin Beklentiler”, “Rusya ile Latin Amerika Arasındaki Parlamentolararası Etkileşim: İşbirliği ve Büyümenin Gerçekleşebileceği Noktalara İlişkin Beklentiler", “Kitle İletişim Araçlarının İşleyişi için Yasal Destek: Güvenlik Sorunları ve Konuşma Özgürlüğü”, “Gençlik Politikaları: Parlamenter Boyut”, “Uluslararası İnsani Hukuk: Güncel Sorunlar ve Uluslararası İnsani Hukukun Gelişimine Dair Beklentiler”.

“Rusya ile Latin Amerika Arasındaki Parlamentolararası Etkileşim: İşbirliği ve Büyümenin Gerçekleşebileceği Noktalara İlişkin Beklentiler” adlı Yuvarlak Masa Toplantısı'nın Moderatörlüğünü Sayın Mihail Yemelyanov yapmıştır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Sayın Asaf Hajiyev, “Uluslararası Güvenliği Güçlendirmek: Parlamentoların Rolü” başlıklı 2. Bölüm'de konuşmuştur. Sayın Asaf Hajiyev konuşmasında, Karadeniz bölgesinde karşılaşılan güvenlik sorunları ve bu sorunların parlamento düzeyinde çözümü için Karadeniz ülkeleri tarafından gösterilmesine ihtiyaç duyulan ortak çabalar konularında katılımcılara bilgi vermiştir. Sayın Asaf Hajiyev, özellikle siber güvenlik konuları ve KEİPA'nın bu doğrultudaki faaliyetleri üzerinde durmuştur.

5 Haziran'da gerçekleşen “Bir Uluslararası İşbirliği Kurumu Olarak Parlamentarizm” başlıklı Forumun Genel Oturumu'ndaki konuşmalar, Akdeniz Parlamenterler Meclisi Başkanı Pedro Roque, Uruguay Oryantal Cumhuriyeti Senatosu Başkanı, Başkan Yardımcısı Lucia Topolansky, MERCOSUR Parlamentosu Başkanı Thomas Enrique Bittar Navarro, Ruanda Cumhuriyeti Milletvekilleri Meclisi Sözcüsü Donatille Mukabalisa, Orta Amerika Parlamentosu (PARLACEN) Başkanı Tony Raful Tejada, Katar Danışma Kurulu Başkanı Ahmed Bin Abdallah Al Mahmoud ve Devlet Duması’nın Başkan Yardımcısı Petr Tolstoy  tarafından gerçekleştirildi.

“Parlamentarizmin Gelişimi” başlıklı Forumun son bölümünde katılımcılar, küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınma, uluslararası ve bölgesel güvenliği ve istikrarın temin edilmesi, emniyetli ve açık bir küresel bilgi alanı oluşturulması ve terörizme ve diğer ortak zorluk ve tehditlere karşı mücadelede kolektif çabaları güçlendirmek için uluslar ve onların ittifakları arasında kapsayıcı bir eşitlikçi işbirliğinin ve yanısıra BM kararlarının önemine dikkat çeken Sonuç Deklarasyonu’nu kabul etmişlerdir. Sonuç Deklarasyonu ayrıca, ekonominin yeni bir teknolojik yapıya geçişi ve yaşamın tüm alanlarının hızlı dijitalleşmesi ile ilgili olarak, bilgi alışverişinin sağlanması ve korunması için birleşik standartların oluşturulması ve yanısıra dijital teknolojilerin devlet yönetiminde ve sosyal alanda da etkin olmasında işbirliği yapmak amacıyla, yönetmeliklerin yenilikçi alanlarının yasal düzlemde mümkün kılınması ile ilgili olarak parlamentoların faaliyetlerinin koordinasyonunu sürdürme niyetini de ortaya koymaktaydı.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Ogtay ASADOV
Ekselansları Sn. Ogtay ASADOV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
(Arnavutluk)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi