KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf HAJİYEV’in 25. Uluslararası Dil Birliği Konferansına Katılımı, 4-6 Mayıs 2018, Sentorini, Yunanistan

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf HAJİYEV’in 25. Uluslararası Dil Birliği Konferansına Katılımı, 4-6 Mayıs 2018, Sentorini, Yunanistan

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, 4-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Santorini’de tertiplenen “Göç, İletişim ve Kültür” konulu 25. Uluslararası Dil Birliği Konferansı’na katılmıştır.

Konferansa, bir çok eğitmen katılmış olup, Konferans, eğitim eksikliği, kadın göçmenlerin serbestliği, kültürler arası bilincin ve hassasiyetin kurumsallaştırılması, yabancı dil ediniminin kuvvetlendirilmesi, eğitim için daha iyi koşulların sağlanması gibi  mültecilerin, yerlerinden edilmiş insanların ve düzensiz göçmenlerin son zamanlarda karşılaştıkları temel sorunların sosyal yönlerini ele almıştır.

Konferans oturumlarında, katılımcılar kültürel birliktelik, göçmenlerin dil eğitimi ve kültürel entegrasyonu konularındaki müzakerelerde tecrübelerini ve düşüncelerini paylaşmışlardır.

KEİPA Genel Sekreteri, konuşmasında, KEİPA ve KEİPA’nın özellikle göç hususundaki mevcut ve gelecekteki faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. Sn. Hajiyev, son birkaç yılda 4 milyondan fazla göçmenin Karadeniz Bölgesi'ne gelmiş olması, bunların 3 milyonunun Türkiye'de yaşıyor olması ve Türkiye’nin bu göçmenler için 10 Milyar Dolardan fazla harcama yapmış olması nedeniyle,  Karadeniz Bölgesi için bu konunun çok önemli olduğuna dikkat çekmiştir. Kendisi iki temel göç türüne vurgu yapmıştır: İç Göç; Ulusal sınırlar içinde ikametlerini değiştiren ve dil engelleri olmayan kendi ülkelerinde yerlerinden edilenlere atfen ki bazı durumlarda kendi geleneklerini takip edemezler. Uluslararası Göç; Ulusal sınırlar üzerinde ikametlerini değiştiren mültecilere, yasal göçmenlere ve yasadışı göçmenlere atıfta bulunan ki bu nedenle, dil engeli ve yeni topluma entegre olma zorunluluğu ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. Sn. Hajiyev, KEİ üye devletlerinin özellikle göçün çoklu etkileri konusunda endişe duyduklarının altını çizmiştir. Sayın Hajıyev, KEİPA'nın bu konularda birçok Rapor ve Tavsiye Kararını kabul ettiğini belirtmiş ve katılımcıların sorularını cevaplamıştır.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Oktay ASADOV
Ekselansları Sn. Oktay ASADOV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
(Arnavutluk)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
EN RU