KEİPA Delegasyonu’nun “Birlikteki Çeşitlilik ve Ortadoğu’daki Hristiyanların ve MüslümanlarınTemel Özgürlükleri: Parlamenter Diyalog Konferansı”na Katılımı, 3-4 Nisan 2018, Beyrut

KEİPA Delegasyonu’nun “Birlikteki Çeşitlilik ve Ortadoğu’daki Hristiyanların ve MüslümanlarınTemel Özgürlükleri: Parlamenter Diyalog Konferansı”na Katılımı, 3-4 Nisan 2018, Beyrut

KEİPA Yunanistan Delegasyonu Başkanı Sn. Konstantinos Morfidis ve KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev’den oluşan KEİPA Delegasyonu, 3-4 Nisan 2018 tarihlerinde, Beyrut’ta tertiplenen “Birlikteki Çeşitlilik ve Ortadoğu’daki Hristiyanların ve Müslümanların Temel Özgürlükleri: Parlamenter Diyalog Konferansı”na katılmıştır. Bu Konferans, Ortodoks Parlamentolar Arası Asamblesi ve Lübnan Parlamentosu tarafından Arap Parlamentolar Arası Birliği’nin işbirliğiyle düzenlenmiştir.

Lübnan Parlamentosu Başkanı Sn. Nabih Berry, açılış töreninde bir konuşma yapmıştır.

Katılımcılar, dinsel aşırıcılığın ve aşırı şiddetin  bertaraf edilmesini sağlayacak yapıcı bir siyasi ve dinlerarası iletişime ihtiyaç olduğunu kabul eden milli konuşmalarını gerçekleştirmiştir. Parlamentarizmin, insanlar ve liderleri arasındaki siyasi ve dinsel seviyelerdeki arabuluculuk için önemli bir değer olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle, parlamentolardan sivil toplumla sağlam bir güven ilişkisi kurmasının talep edilmekte olduğu vurgulanmıştır. Katılımcılar, uluslararası barış ve güvenlik konseptinin birleştirilmesine katkıda bulunulması ve bugünün ve geleceğin barış politikalarının desteklenmesi arzusunu vurgulanmıştır.

Sn. Hajiyev, Karadeniz Bölgesinin dünyadaki öneminden bahsetmiş ve KEİ Bölgesindeki sorunlar hususunda özellikle de göçmenler konusunda katılımcıları bilgilendirmiştir. Sn. Hajiyev, ayrıca, dinin bu sorunların çözümündeki rolünü vurgulamış ve Asamble’nin “Terörizm ve Aşırıcılıkla Mücadelede Dinin Rolü” konulu bir Raporu ve Tavsiye Kararını kabul etmiş olduğunu söylemiştir. KEİPA Genel Sekreteri, dünya insanlarının, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları  ve sosyal adalet değerlerine saygı göstererek  terörizm ve aşırıcılıkla samimiyetle savaşmak adına çabalarını  birleştirmeleri gerektiğini ve bu amaca ulaşmak adına dinin bizlere yardımcı olması gerektiğini ifade etmiştir. Aynı zamanda, dünyadaki vatandaşlar arasında karşılıklı  saygıyı ve dostluğu destekleyerek hoşgörmezlik ve ayrımcılık  ideolojileriyle ve uygulamalarıyla mücadele etmeleri gerekmektedir.

Konferansın sonunda, katılımcılar, “Birlikteki Çeşitlilik ve  Ortadoğu’daki Hristiyanların ve Müslümanların Temel Özgürlükleri: Parlamenter Diyalog Konferansı” konulu bir Deklarasyonu kabul etmişlerdir.

Konferansta, Beit Beyrut Müzesinde, Athos Dağı Oymacılığı: “Kutsal Athos Dağı Bahçesinden Meryemana Sureti” Sergisi yer almıştır.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Oktay ASADOV
Ekselansları Sn. Oktay ASADOV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
(Arnavutluk)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
EN RU