KEİPA Başkan Yardımcısı, KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Ramazan CAN ve KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Fuat Kuçukaydın’ın, 138. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu’na Katılımları, 24-28 Mart 2018, Cenevre

KEİPA Başkan Yardımcısı, KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Ramazan CAN ve KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Fuat Kuçukaydın’ın, 138. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu’na Katılımları, 24-28 Mart 2018, Cenevre

Parlamentolar Arası Birlik’in davetine icaben, KEİPA Başkan Yardımcısı, KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Ramazan Can ve KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Fuat Küçükaydın’dan oluşan KEİPA Heyeti 24-28 Mart 2018 tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre Şehrinde tertiplenen 138. PAB Genel Kuruluna katılmışlardır.

Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Sn. Gabriela Cuevas Barron, açılış töreninde katılımcılara hitap etmiştir.

Toplantıya, 137 ülkeden 65 Parlamento Başkanı dahil olmak üzere 750 parlamenter katılım sağlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sn. İsmail Kahraman ve Ermenistan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sn. Ara Babloyan, açılışta konuşma yapan KEİ üye devletleri parlamentoları başkanları arasında bulunmaktaydılar.  

İdari Konsey, daimi komiteler, Parlamenterlerin İnsan Hakları Komitesi ve Orta Doğu Komitesi dahil PAB’ın hukuki kurumları ve Kadın Parlamenterler Forumu, Genç Vekiller Forumu ve Parlamento Genel Sekreterleri Birliği bu toplantı vesilesiyle bir araya gelmiştir. PAB Genel Kurulu, ayrıca, mültecilerin korunması ve kapsamlı mülteci karşılığı hususlarında somut parlamenter faaliyetleri belirleyen iki çalıştayı da yürütmüştür.

“Göçmenler ve mülteciler için küresel yöntemin kuvvetlendirilmesi: kanıta dayalı siyasi çözümlere ihtiyaç” teması toplantının ana müzakere konusu olarak belirlenmiştir. Parlamenterler, BM tarafından yürütülen mültecilerin ve göçmenlerin hakları ve korunması reformlarını parlamenter katılıma bağlı olarak belirleme ve kabul etme arzusundadırlar. Katılımcılar, ayrıca, destekleyici barışı, sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak, kadınların siyasetteki düşük temsiliyle uğraşmak, özel sektörün yenilenebilir enerjinin geliştirilmesine katılımını sağlamak ve sürdürülebilir ve esnek toplumun inşası için bir araç olarak  müzekere etmişlerdir. Beş gün süren Genel Kurul toplantılarında, PAB üyeleri, daimi komitelerin raporlarının yanı sıra “Sürdürülebilir kalkınmaya erişimde destekleyici barış” konulu Kararı ve “Özel sektörü SDGlerin özellikle de yenilenebilir enerji hususundakilerin uygulanışına müdahil etme”  konulu Kararı kabul etmişlerdir.   

138. PAB Genel Kurulu sonunda, Asamble üyeleri, mültecilerin ve göçmenlerin ayrımcılığa uğramalarını ve kötü muamele görmelerini kınamışlardır. Bu bağlamda, parlamentoların iki küresel anlaşmanın – biri mülteciler diğeri ise göçmenler üzerine - arzularını ulusal kanunlara yerleştirmedeki kritik rollerini vurgulayan Deklarasyon, kabul edilmiştir.    

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Oktay ASADOV
Ekselansları Sn. Oktay ASADOV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
(Arnavutluk)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
EN RU