KEİ Üye Devletleri Parlamentoları Genel Sekreterleri İkinci Toplantısı, 6 Mart 2018, İstanbul

KEİ Üye Devletleri Parlamentoları Genel Sekreterleri İkinci Toplantısı,  6 Mart 2018, İstanbul

KEİPA Genel Sekreterinin inisiyatifiyle, KEİ Üye Devletleri Parlamentoları Genel Sekreterleri İkinci Toplantısı, KEİPA’da gözlemci statüsüne haiz parlamentolar arası teşkilatların genel sekreterlerinin katılımıyla, 6 Mart 2018 tarihinde, İstanbul’da düzenlenmiştir.

Toplantı, KEİPA Uluslararası Sekreteryası tarafından tertiplenmiş ve Ermenistan, Bulgaristan, Romanya (Temsilciler Meclisi) ve Türkiye parlamentoları genel sekreterleri, Moldova ve Romanya Senatosu genel sekreter yardımcıları, Arnavutluk ve Yunanistan’dan yüksek düzey görevliler, KEİ Uluslararası Daimi Sekreteryası Genel Sekreteri, , KÜA Uluslararası Daimi Sekreteryası Genel Sekreteri ve KEİPA’da gözlemci statüsüne sahip Parlamentolar Arası Birlik, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Parlamento Birliği,  Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi genel sekreterleri ve Akdeniz Parlamenter Asamblesi Genel sekreter Yardımcısı toplantıya iştirak etmişlerdir.

Yıllık toplantının ana konusu “KEİPA’nın 25 Yılı: Gelecekteki Parlamentolar Arası İşbirliğinin Güçlükleri ve Beklentileri” olmuştur. KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev ve KEİ Uluslararası Daimi Sekreteryası Genel Sekreteri Büyükelçi Michael B. Christides, açılış töreninde birer konuşma yapmışlardır.

Bu doğrultudaki KEİPA toplantıları memnuniyetle karşılık görmüştür. Toplantıda, KEİ Bölgesindeki faaliyetlerin kapsamının genişletilmesi amacıyla parlamentolar ve parlamenter asambleler  ve Karadeniz işbirliğinin diğer paydaşları arasındaki işbirliğinin daha da kuvvetlendirilmesinin yöntemleriyle alakalı görüşlerin ve fikirlerin teatisi gerçekleştirilmiştir.Katılımcılar, Karadeniz Bölgesinin desteklenmesinde ulusal parlamentolar arasındaki müşterek somut projelerdeki ve girişimlerdeki işbirliği eksikliğini not etmişler ve  Karadeniz Bölgesinin ve Avrupa’da, Bölgede ve uluslararası seviyedeki bir parlamenter diplomasi aktörü olarak KEİPA kimliğinin ve profilinin  görünürlüğünün arttırılması ihtiyacını ifade etmişlerdir. Yolsuzluk, organize suç, terörizm ve aşırı şiddet gibi küresel güçlüklere neden olan kaynağı önlemede ve bununla mücadele etmede en ön sırada yer alma ihtiyacı vurgulanmıştır.

Toplantının ikinci bölümünde, mevcut iyi ilişki uygulamalarının nasıl devam ettirileceği ve nasıl geliştirileceği hususlarında öneriler dile getirilmiştir.

Katılımcılar, Asamble’nin 25. Yıldönümü vesilesiyle KEİPA üyesi devletlerin parlamentolarını tebrik etmiş ve KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev’e bu önemli ve faydalı girişime evsahipliği yaptığı için teşekkür ederek, böylesi toplantıların düzenli olarak değişik yerlerde tertiplenmesinin  önemini vurgulamışlardır.

Toplantının sonunda, Ermenistan Cumhuriyeti Milli Meclisi Genel Sekreteri Sn. Ara Saghatelyan, bir sonraki KEİPA Üye Devletleri Parlamentoları Genel Sekreterleri Toplantısının  2019 senesi içerisinde Ermenistan’da düzenlenmesi önerisinde bulunmuştur.

 

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Ogtay ASADOV
Ekselansları Sn. Ogtay ASADOV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
(Arnavutluk)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi