KEİPA Daimi Komitesi Özel Toplantısı, 1 Mart 2018, İstanbul

KEİPA Daimi Komitesi Özel Toplantısı,  1 Mart 2018, İstanbul

KEİPA’nın Kuruluşunun 25. Yıldönümüne adanan KEİPA Daimi Komitesi Özel Toplantısı, 1 Mart 2018 tarihinde, İstanbul’da düzenlenmiştir.

Toplantıya, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Sırbistan, Türkiye’den parlamenter delegasyonlar ve KEİPA İpek Yolu Özel Temsilcisi, KEİPA Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Kurumları Özel Temsilcisi, KEİPA Yolsuzluğa Karşı Küresel Parlamenter Örgütü Özel Temsilcisi ve KEİPA Uluslararası Bilim ve Eğitim Örgütü Özel Temsilcisi katılım sağlamıştır.  KEİ Uluslararası Daimi Sekreteryası Genel Sekreter Yardımcısı, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Başkanı ve Bulgaristan Cumhuriyeti Milli Bilimler Akademisi Başkanı da toplantıya iştirak etmişlerdir.

Toplantıya, KEİPA Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Ramazan Can başkanlık yapmıştır. Ulusal delegasyonların başkanları, Karadeniz Bölgesindeki çok taraflı ekonomik işbirliğini genişletmek adına yirmi beş yıllık başarılı işbirliği sürecinde gerçekleştirilen çabalara değinen konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir. KEİPA’nın Karadeniz Bölgesinde uluslararası işbirliği için önemli bir bölgesel forum ve bir parlamenter diyalog mekanizması olarak kabul gördüğü ve Asamblenin, parlamenter seviyede, ülkelerin ilişkilerini ve çeşitli gayelerini dengelemek ve uyumlaştırmak adına, başarılı bir model olduğunu ispatlamış olduğu vurgulanmıştır.

Katılımcılar, KEİPA’nın Kuruluşunun 25. Yıldönümünün üye ülkeler için bölgenin ekonomik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak ve böylelikle bölgedeki insanlar için arzu edilen sosyal refah  seviyesine ulaşılacağı eşsiz bir fırsat sunduğunu ifade etmişlerdir. Geçtiğimiz çeyrek yüzyılın, insanlar arasında anlayışın temin edilmesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin paylaşılan ideallerine ve gayelerine ulaşma, işbirliğimiz adına yasal temelin sağlanması,  devlet ve hükümet başkanlarınca kabul edilen kararların uygulanması için gerekli olan yasaların çıkartılması, parlamenter  demokrasinin güçlendirilmesini amaçlayan ulusal parlamentolara destek sağlanması, ve diğer uluslararası ve bölgesel teşkilatlarla işbirliğini ilerletmek adına,   ulusal parlamentoların ortak çabalarıyla elde edilen parlamenter işbirliğinin hızlanan yeni  seviyesine şahitlik ettiği vurgulanmıştır. Katılımcılar, Asamblenin, kararların ve tavsiyelerin uygulanması için yeterli kaynaklara ve değerlere sahip olma adına öncelikli görevlere yönelen  daha etkili bir teşkilat yönünde büyümesi gerektiği doğrultusundaki inançlarını ifade etmişlerdir.

KEİPA’nın 25. Yıldönümü vesilesiyle, Bulgaristan Cumhuriyeti Milli Bilimler Akademisi Başkanı Sn. Julian Revalski, KEİ Üye Devletleri Milli Bilimler Akademisi Başkanları Konferansı’nın tertiplenmesi fikri hususunda katılımcıları bilgilendirmiştir. Sn. Revalski, KEİPA’nın KEİ Bölgesindeki insanlar arasındaki güvenin tesisinin ana araçlarından biri olarak kültürler arasındaki iletişimin önemini tanıdığını ifade etmiştir.  

Sn. Hajiyev, toplantı çerçevesinde, Asamblenin 25. Yıldönümü vesilesiyle 15 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da tertiplenecek olan KEİ Üye Devletleri Parlamentoları Başkanları Konferansı’na vurgu yaparak, KEİPA’nın mevcut ve gelecekteki faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. Sn. Hajiyev, Karadeniz Ekonomik İşbirliği üye devletleri vatandaşları ve teşkilatları için en yüksek seviye  teşvik tertibi olarak Asamble faaliyetleri için gösterilen önemli katkılar için takdim edilecek olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Onur Madalyası’nın Yönetmeliği hususunda da katılımcıları bilgilendirmiştir.

 

 

 

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Ogtay ASADOV
Ekselansları Sn. Ogtay ASADOV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
(Arnavutluk)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi