Öğrencilere Yönelik Uluslararası Makale Yarışması: “Karadeniz Bölgesindeki Geleceğe İlişkin Görüşler ve Perspektifler”

Öğrencilere Yönelik Uluslararası Makale Yarışması: “Karadeniz Bölgesindeki Geleceğe İlişkin Görüşler ve Perspektifler”

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), 2018’de kutlanacak 25. Kuruluş Yıldönümü bağlamında, Karadeniz Üniversiteleri Ağı ile işbirliği içinde öğrencilere yönelik olarak “Karadeniz Bölgesindeki Geleceğe İlişkin Görüşler ve Perspektifler” temalı bir Makale Yarışması düzenlemektedir.

Yarışmanın amacı, gençlerin KEİ Bölgesinin gelecekteki gelişimine ilişkin görüşlerini derlemek ve bölgemizin geleceğine yönelik vizyonu kültürel, siyasi ve ekonomik boyutta şekillendirmektir. Bugüne kadar elde edilen en önemli başarılar nelerdir ve geleceğe ilişkin olarak ne tür perspektiflerin değerlendirilmesi gerekmektedir? Yarışma, tüm KEİ üyesi ülkelerden 30 yaş ve altı tüm öğrencilere açıktır.

Yarışmada ele alınması adına sunulan konu:

“KEİ Bölgesinde Parlamenter İşbirliğinin Yirmi Beş Yılı – Gelecek için Görüşler ve Perspektifler” – Bölgedeki parlamenter işbirliği köklü bir geleneğe dayanmaktadır. Ancak 26 Şubat 1993’te, İstanbul’da, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin (KEİPA) Kuruluş Deklarasyonu’nun kabulü sonrasında ulusal parlamentolar arasında, Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin ideallerinin ve amaçlarının insanlar tarafından anlanıp benimsenmesini sağlamak; üye ülkeler arasında ekonomik, ticari, sosyal, kültürel ve siyasi işbirliğinin hukuki zeminini sağlamak; devlet ve hükûmet başkanları ya da dışişleri bakanları tarafından alınan kararların uygulanması için gereken yasaların çıkartılması; parlamenter demokrasiyi güçlendirmek üzere ulusal parlamentolara destek sağlanması; diğer uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla işbirliğinin teşvik edilmesi gibi hedeflere ulaşmak adına güç birliği sağlanarak parlamenter işbirliğinde yeni bir aşamaya girilmiştir

Yarışmanın amaçları:

 • Karadeniz Bölgesinin tümünde genç öğrencilerin bölgesel bir eğitim projesine katılması için eşsiz bir fırsat sağlamak;
 • KEİ üyesi 12 ülkeden genç öğrenciler arasında, ortak ilgi alanlarında yer alan bir konuda düzenlenen yarışmaya katılmalarıyla, bir bölgesel aidiyet hissini teşvik etmek;
 • Çeşitli temellere sahip genç öğrencilere bölgemiz hakkındaki görüşlerini ve gelecekle ilgili hayallerini dile getirebilecekleri bir platform sağlamak.

Teknik şartlar:

 • Makale İngilizce dilinde kaleme alınmalıdır.
 • Makale 6.750 ila 9.000 kelime arasında olmalıdır.
 • Makale 12 punto Times New Roman font ile yazılmalıdır.
 • Kompozisyon katılımcının kendi cümleleriyle yazılarak orijinal fikirlerini yansıtmalıdır; makalede yer verilen her türlü alıntı ve ya telif hakkına konu materyal gereğince belirtilmelidir.

Makalelerin son başvuru tarihi: 31 Mart 2018

Makaleler, her üye devletten milli komiteler tarafından 2018 Yılı Mayıs Ayı içerisinde değerlendirilecek ve seçilecektir. Kazananlar, 19-21 Haziran 2018 tarihleri arasındaTirana'da tertiplenecek olan KEİPA 51. Genel Kuruluna davet edilecekler ve kendilerine burada diploma takdimi yapılacaktır. Kendilerinin seyehat ve konaklama masrafları KEİPA tarafından karşılanacaktır. Kazanan makaleler, KÜA Uluslararası Dergisi "Karadenizden Mektuplar" ın özel sayısında yayımlanacaktır.   

Yarışma takvimi:

 • AŞAMA I – Yarışma duyurusu - Ocak 2018
 • AŞAMA II - Makalelerin iletilmesi için son tarih - 31 Mart 2018
 • AŞAMA III – Değerlendirme – Mayıs 2018
 • AŞAMA IV – Kazananların ilan edilmesi - Haziran 2018
 • AŞAMA V – 21 Haziran 2018’de, Tiran’da, düzenlenecek 51. KEİPA Genel Kurulu sırasında özel bir törenle ödüllerin sahiplerine verilmesi.

Makaleler contest@bsun.org adresine iletilmelidir.

 

 

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Oktay ASADOV
Ekselansları Sn. Oktay ASADOV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
(Arnavutluk)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi