KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev’in Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 6. Parlamenter Günleri’ne Katılımı, 7 – 9 Şubat 2018, Paris

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev’in Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 6. Parlamenter Günleri’ne Katılımı, 7 – 9 Şubat 2018, Paris

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, 7 – 9 Şubat 2018 tarihlerinde Paris’te tertiplenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (EİKT) 6. Parlamenter Günleri’ne katılmıştır. Bu toplantı, Dünya Kadın Siyasi Liderleri Küresel Forumu’nun katılımıyla EİKT Parlamenter Ağı ve NATO Parlamenter Asamblesi tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir.

Forum, hükümetlerin görevlilerini, parlamenterleri, iş camiasının üyelerini ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirmiştir.

İki gün süren oturumlarda, katılımcıların, çoktaraflılık – uluslararası işbirliğiyle bölünmelerin birleştirilmesi, ticaretin geniş kapsamlı kalkınmadaki  rolü, G20’nin daha katılımcı dünya ekonomisi için çalışma biçimi, iklime ve vergi şeffaflığına yatırım (vergi güçlükleri ve dijital ekonomi) gibi husuları müzakere ettikleri paneller düzenlenmiştir.

6. Parlamenter Günleri, uluslararası aktörler arasında, kendi faaliyetlerindeki öncelikli konularda, daha ileri işbirliği alanlarının keşfi adına bir fırsat sağlamıştır.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Oktay ASADOV
Ekselansları Sn. Oktay ASADOV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
(Arnavutluk)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi