KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev’in Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 7. Genel Kurul Oturumuna Katılımı, 7-8 Aralık 2017, Bişkek, Kırgızistan

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev’in Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 7. Genel Kurul Oturumuna Katılımı, 7-8 Aralık 2017, Bişkek, Kırgızistan

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev,  7-8 Aralık 2017 tarihlerinde, Bişkek’te tertiplenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 7. Genel Kurul Oturumuna katılmıştır.

TÜRKPA Dönem Başkanı ve Kırgızistan Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı Sn. Dastanbek Cumabekov, açılış töreninde katılımcıları selamlamıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sn. Ogtay Asadov, Kazakistan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sn. Nurlan Nigmatulin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sn. İsmail Kahraman toplantıda birer konuşma yapmışlardır.  

Genel Kurul Oturumunda, “Parlamentoların Şeffaflığı ve Açıklığı: Karara Almada Yeni Teknolojiler” hususu ana konu olarak müzakere edilmiştir. Asamble üyeleri, Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu’nun, Sosyal, Kültürel ve İnsani Meseleler Komisyonu’nun, Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkiker Komisyonu’nun ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun raporlarını ve tavsiye kararlarını müzakere edip onaylamşıştır. 

KEİPA Genel Sekreteri, Kiev’de düzenlenen 50. Genel Kurul’un sonuçları hakkında katılımcıları bilgilendirmiş ve KEİPA’nın geleceği için çok önemli bir evrakı temsil eden Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin Kuruluşu’nun 25. Yıldönümü Deklarasyonunu vurgulamıştır. Sn. Hajiyev, KEİPA’nın bölgesel ve uluslararası teşkilatlarla ilişkilerini yoğunlaştırdığını söylemiş ve diğer parlamenter asambleler ve uluslararası örgütlerle işbirliğini genişlettiğini ve bağlarını kuvvetlendirdiğini vurgulamıştır. Bu bağlamda, Sn. Hajiyev, 2012 senesinden itibaren KEİPA’da Gözlemci Statüsü’ne sahip olan TÜRKPA ile devam eden faydalı işbirliğini vurgulamıştır. Genel müzakere hususuna değinen Sn. Hajiyev, KEİPA’nınparlamentoların şeffaflığı ve hesap verebilirliği (özellikle yolsuzlukla mücadele) alanlarının yanı sıra bilgi toplumunun gelişiminde yeni teknolojiler alanında ilgili raporları ve tavsiye kararlarını kabul ettiğini ifade etmiştir.

Asamble üyeleri, Kırgızistan Cumhuriyetinden Sn. Altibey Mamayusufov’u TÜRKPA Genel Sekreteri olarak ve Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye’den  TÜRKPA Genel Sekreter Yardımcılarını seçmişlerdir. Asamble, ayrıca, TÜRKPA komisyonlarının yeni başkanlarını ve başkan yardımcılarını seçmişlerdir.

İki gün süren Bişkek Genel Kurulu’nun sonunda, katılımcılar Ortak Deklarasyonu (Ala-Archa Deklarasyonu) kabul etmişlerdir. 

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu’na, 2018 senesi içerisinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından ev sahipliği yapılacaktır.

 

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Ogtay ASADOV
Ekselansları Sn. Ogtay ASADOV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
(Arnavutluk)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi