KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev’in KEİPA Başkanı, Ukrayna Yüce Radası Başkanı Sn. Andriy Parubiy’i Ziyareti, 20 Eylül 2017, Kiev

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev’in KEİPA Başkanı, Ukrayna Yüce Radası Başkanı Sn. Andriy Parubiy’i Ziyareti, 20 Eylül 2017, Kiev

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, 20 Eylül 2017 tarihinde, Kiev’de  Ukrayna Yüce Radası Başkanı Sn. Andriy Parubiy’i ziyaret etmiştir.

Sn. Parubiy, KEİPA Genel Sekreteriyle olan toplantısında, KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın çalışmalarını yüksek seviyede tebrik etmiş ve KEİPA Genel Kurulu 50. Oturumu’nun bu yıl Kiev’de tertipleneceğini belirtmiştir. Sn. Parubiy, Karadeniz Bölgesinin ana ulaşım alterlerinin kesişme noktasında olması nedeniyle ve böylelikle doğudan batıya ve kuzeyden güneye uzanan tüm güzergahlardaki işbirliğini aktif olarak geliştirmenin gerekli olduğunu ifade ederek Genel Kurul Gündemindeki konuların önemli ve ilgi çekici olduğunu ifade etmiştir. Sn. Parubiy, böylesi bir işbirliğinin sadece Karadeniz Bölgesinde değil ayrıca Baltık ülkelerinde, İskandinav devletlerde ve diğer ükelerde de faal olarak güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Sn. Hajiyev, bu fırsatla, KEİPA’nın mevcut faaliyetleri ve gelecekteki planları hususlarında Sn. Parubiy’i bilgilendirmiş  ve kendisine diğer uluslararası teşkilatlarla sürmekte olan faaliyetleri anlatmıştır. Bu bağlamda, Sn. Hajiyev, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi ve Baltık Denizi Parlamenter Konferansı arasında, 3-5 Eylül 2017 tarihlerinde Hamburg’ta tertiplenen 26. Baltık Denizi Parlamenter Konferansı Toplantısında imzalanan, Mutabakat Anlaşması hakkında bilgi de sunmuştur.

Sn. Hajiyev, 2018 yılında KEİ üye ülkelerinin ve Belarus Cumhuriyeti’nin iş camiaları arasında bir İş Forumu’nun ve Minsk’te bir İpek Yolu Konferansı’nın düzenlenmesi olasılığını görüştüğü Belarus Cumhuriyeti Milli Meclisi Cumhuriyet Konseyi Başkanı Sn. Mikhail Myasnikoviç’i ziyareti hakkında Sn. Parubiy’i bilgilendirmiştir. Sn. Hajiyev, Asamble’nin 25. Yıldönümü konusundaki KEİPA Deklarasyonu’nun hazırlanışı ve 2018  yılında tertiplenecek diğer faaliyetler hakkında da Sn. Parubiy’i bilgilendirmiştir.

KEİPA Başkanı, Ukrayna’nın KEİ Bölgesindeki güvenlik sorunlarına ve işbirliğine ciddi önem verdiğini vurgulayarak, Ukrayna’da gerçekleşen reformlar hakkında bilgi sunmuştur. Sn. Parubiy, Ukrayna Parlamentosu’nun KEİ Bölgesindeki parlamentolar arası işbirliğinin ve diyalogun desteklenmesine önemli katkılar sunacağını teyid etmiştir.

Ukrayna Yüce Radası Başkanı, Ukrayna’nın Çin üzerinden Ukrayna topraklarına geçen İpek Yolu Projesiyle ilgilendiğini de vurgulamıştır. Bu bağlamda, Sn. Parubiy, Ukrayna Yüce Radası’nın ve KEİPA’nın ilgili komisyonlarınca “Karadeniz ve İpek Yolu” başlıklı bir ortak konferansın düzenlenmesini önermiştir. Sn. Parubiy, KEİ üye devleterinin parlamento başkanlarının böylesi bir konferansa katılmalarının bu projenin başarılı bir şekilde desteklenmesini sağlayacağını vurgulamıştır.

Toplantıya, KEİPA Başkan Yardımcısı ve KEİPA Ukrayna Delegasyonu Başkanı Sn. Lyudmila Denisova da katılmıştır.

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Ara BABLOYAN
Ekselansları Sn. Ara BABLOYAN
(Ermenistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
(Arnavutluk)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi