KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ’NİN (KEİPA) KIRK DOKUZUNCU GENEL KURULU, 4 – 6 TEMMUZ 2017, İSTANBUL

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ’NİN (KEİPA) KIRK DOKUZUNCU GENEL KURULU, 4 – 6 TEMMUZ 2017, İSTANBUL

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin (KEİPA) Kırk Dokuzuncu Genel Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin davetiyle, 4 – 6 Temmuz 2017 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenmektedir.

İstanbul Oturumuna, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna'dan parlamenter delegasyonlar katılım sağlamaktadır.

KEİPA Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sn. İsmail KAHRAMAN açılış töreninde bir konuşma yapmışlardır. Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Mesajı KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Ramazan Can tarafından sunulmuştur.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Uluslararası Daimi Sekreteryası (KEİ UDS) Genel Sekreteri, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (KTKB) Başkanı ve Genel Sekreteri, KEİ İş Konseyi (KEİ İK) Başkanı,  KEİ Bölgesi Karayolu Taşımacıları Dernekleri Birliği Başkanı (KEİ-KNDB) ve Karadeniz Üniversiteleri Ağı (KÜA) Başkanı da toplantıya katılım sağlamışlardır.     

Akdeniz Parlamenter Asamblesi (APA) Başkanı, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Parlamento Birliği (İSİPAB) Genel Sekreteri, Baltık Denizi Parlamenter Konferansı (BDPK),  Belarus – Rusya Birliği Parlamenter Asamblesi (BRBPA) ve Slovakya Cumhuriyeti Milli Konseyi temsilcileri Genel Kurul toplantılarına misafir olarak katılmışlardır.

KEİPA İpek Yolu Projesi Özel Temsilcisi ve KEİPA Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Kurumları Özel Temsilcisi de Kırk Dokuzuncu Genel Kurula katılım sağlamışlardır.

Baltık Asamblesi (BA) Başkanı, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreteri,  Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Genel Sekreteri, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Genel Sekreter Yardımcısı,  Karadeniz ve Hazar Denizi İşbirliği ve Ortaklık Uluslararası Fonu (BSCSIF), Bölgesel İşbirliği Konseyi (BİK) ve D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü temsilcileri Genel Kurula gözlemci ve misafir olarak katılmışlardır.

KEİPA Başkanlık Divanı’nın Elli Altıncı Toplantısında, üyeler, 29 Kasım 2016 tarihinde Belgrad’ta tertiplenen Elli Beşinci Başkanlık Divanı Toplantısı tutanaklarını, Kırk Dokuzuncu Daimi Komite Toplantısının Taslak Gündemini, Kırk Dokuzuncu Genel Kurul Oturumunun Taslak Gündemini, Kırk Dokuzuncu Genel Kurul Oturumu Taslak Programını, Parlamenter Asamblenin Çalışma Raporunu ve KEİPA temsilcilerinin Temmuz - Kasım 2017 tarihleri arasındaki uluslararası toplantılara katılımlarını ele almışlardır. KEİPA Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sn. Gagik Minasyan, Asamble Bütçesi'nin Yürütülmesine dair Raporu sunmuştur. KEİPA Başkanlık Divanı, KEİPA Başkan Yardımcısı adaylıklarını ve KEİPA Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı adaylığını değerlendirmiştir. Başkanlık Divanı, Sn. Miltiadis Makrygiannis’in KEİPA Organizasyon İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı adaylığını değerlendirmiştir. Başkanlık Divanı, KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler  Komisyonu Sekreteri olarak Sn. Natia Gaprindashvili’nin (Gürcistan) görev dönemini 1 Şubat 2018 tarihinden başlamak kaydıyla yenileme kararı almıştır. Başkanlık Divanı, ayrıca, KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Sekreteri olarak Sn. Pavlina Lozanova’nın (Bulgaristan) görev dönemini 1 Ağustos 2018 tarihinden başlamak kaydıyla yenileme kararı almıştır.

KEİPA Daimi Komitesi Kırk Dokuzuncu Toplantısı, Kırk Sekizinci Daimi Komite Toplantısının tutanaklarını onaylamış, Kırk Dokuzuncu Genel Kurul Taslak Gündemini kabul etmiş, Parlamenter Asamblenin Çalışma Raporunu değerlendirmiş, 2017 yılı ikinci yarısında  komisyonlarca ele alınacak ve 2017 Güz Oturumu Taslak Gündemine eklenecek konularla alakalı önerileri kabul etmiş ve KEİPA 2017 Takvimini onaylamıştır. Daimi Komite üyeleri: KEİPA temsilcilerinin Aralık 2016 – Haziran 2017  tarihleri arasındaki uluslararası toplantılara katılımları;  Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin  Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 25. Yıldönümü Deklarasyonu;  KEİPA 25. Yıldönümü Taslak Faaliyet Planı hususlarında sunulan bilgileri ve KEİPA ile İşbirliği Taleplerini not almıştır. Daimi Komite, KEİPA İç Tüzüğü ve KEİPA Uluslararası Sekreteryası Personel  Yönetmeliği üzerine Değişiklik Önerilerini ele almış ve onaylamıştır.  Daimi Komite, 2016 Mali Yılı Denetleme Raporunu ve 2018 Mali Yılı Taslak Bütçesini değerlendirmiş ve 2017 Mali Yılı Katkı Payları Tahsilatı hususundaki bilgileri not etmiştir.

Asamble, Ermenistan, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya ve Ukrayna’nın yeni üyelerinin yetki belgelerini değerlendirmiştir.

Asamble, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Yirmi Beşinci Yıldönümü Deklarasyonu’nu çifte çoğunluk oylamasıyla kabul etmiştir.   

Asamble üyeleri, Genel Kurul Oturumunda, yeni KEİPA Başkan Yardımcılarını: KEİPA Arnavutluk Delegasyonu Başkanı Sn. Namık Dokle,  KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı Sn. Petar Kanev, KEİPA Romanya Delegasyonu Başkanı Sn. Roberta Alma Anastase, KEİPA Ukrayna Delegasyonu Başkanı Sn. Ludmila Denisova ve KEİPA Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısını olarak ise Sn. Ramazan Can’ı seçmiştir.AGenel Kurul Oturumu, 5 Temmuz 2017 tarihinde genel müzakerenin ana  konusu olarak Karadeniz Bölgesinde Barışın ve Güvenliğin Sağlanmasında Parlamentoların Rolü” hususunu müzakere etmiş ve “Karadeniz Bölgesinde Barışın ve Güvenliğin Sağlanmasında Parlamentoların Rolü Deklarasyonu”nu onaylamıştır.

Asamble, KEİPA komisyonları tarafından bahar toplantılarında taslakları hazırlanmış olunan KEİ üye devletlerindeki yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi” ve “Ekonomik gelişim ve sosyal entegrasyon için yasal çerçevenin güçlendirilmesinde parlamentoların rolü”  hususlarındaki Raporları ve Tavsiye Kararlarını müzakere etmiş ve onaylamıştır.

Ukrayna Yüce Radası, İstanbul Oturumu devamında, önümüzdeki altı aylık dönem için KEİPA Başkanlığı’nı devralacaktır. Gelecek Genel Kurul, 28 – 30 Kasım 2017 tarihlerinde, Kiev’de tertiplenecektir. 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Ara BABLOYAN
Ekselansları Sn. Ara BABLOYAN
(Ermenistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
(Arnavutluk)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Ramazan CAN
Sn. Ramazan CAN
Sn. Ramazan CAN
(Türkiye)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Özcan ULUPINAR
Sn. Özcan ULUPINAR
Sn. Özcan ULUPINAR
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi