KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ’NİN (KEİPA) KIRK DOKUZUNCU GENEL KURULU, 4 – 6 TEMMUZ 2017, İSTANBUL

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin (KEİPA) Kırk Dokuzuncu Genel Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin davetiyle, 4 – 6 Temmuz 2017 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenecektir.

İstanbul Oturumuna, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna'dan parlamenter delegasyonlar katılım sağlayacaktır.

KEİPA Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sn. İsmail KAHRAMAN açılış töreninde bir konuşma yapacaklardır.Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Mesajı açılış töreninde katılımcılara iletilecektir.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Uluslararası Daimi Sekreteryası (KEİ UDS) Genel Sekreteri, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (KTKB) Başkanı ve Genel Sekreteri, KEİ İş Konseyi (KEİ İK) Başkanı,  KEİ Bölgesi Karayolu Taşımacıları Dernekleri Birliği Başkanı (KEİ-KNDB) ve Karadeniz Üniversiteleri Ağı (KÜA) Başkanı da toplantıya katılım sağlayacaktır.     

Akdeniz Parlamenter Asamblesi (APA) Başkanı, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Parlamento Birliği (İSİPAB) Genel Sekreteri, Baltık Denizi Parlamenter Konferansı (BDPK),  Belarus – Rusya Birliği Parlamenter Asamblesi (BRBPA) ve Slovakya Cumhuriyeti Milli Konseyi temsilcileri Genel Kurul toplantılarına gözlemci olarak katılacaklardır.

KEİPA İpek Yolu Projesi Özel Temsilcisi ve KEİPA Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Kurumları Özel Temsilcisi de Kırk Dokuzuncu Genel Kurula katılım sağlayacaktır.

Baltık Asamblesi (BA) Başkanı, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreteri,  Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Genel Sekreteri, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Genel Sekreter Yardımcısı,  Karadeniz ve Hazar Denizi İşbirliği ve Ortaklık Uluslararası Fonu (BSCSIF), Bölgesel İşbirliği Konseyi (BİK) ve D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü temsilcileri Genel Kurula misafir olarak katılacaklardır.

KEİPA İpek Yolu Projesi Özel Temsilcisi ve KEİPA Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Kurumları Özel Temsilcisi de Kırk Dokuzuncu Genel Kurula katılım sağlayacaklardır.

Asamble Başkanlık Divanı ve Daimi Komitesi üyeleri, Asamble faaliyetlerini değerlendirmek adına, 4 Temmuz 2017 tarihinde bir araya geleceklerdir.

Genel Kurul Oturumu, 5 Temmuz 2017 tarihinde genel müzakerenin ana  konusu olarak Karadeniz Bölgesinde Barışın ve Güvenliğin Sağlanmasında Parlamentoların Rolü” hususunu müzakere edeceklerdir.

Asamble, KEİPA komisyonları tarafından bahar toplantılarında taslakları hazırlanmış olunan KEİ üye devletlerindeki yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi”, “Ekonomik gelişim ve sosyal entegrasyon için yasal çerçevenin  güçlendirilmesinde parlamentoların rolü” ve “KEİ üye devletlerinde sürdürülebilir sağlık sistemlerinin sağlanmasında parlamentoların rolü hususlarındaki Rapor ve Tavsiye Kararları üzerine müzakerelerde bulunacaktır.

Ukrayna Yüce Radası, İstanbul Oturumu devamında, önümüzdeki altı aylık dönem için KEİPA Başkanlığı’nı devralacaktır. Gelecek Genel Kurul, 28 – 30 Kasım 2017 tarihlerinde, Kiev’de tertiplenecektir. 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Ara BABLOYAN
Ekselansları Sn. Ara BABLOYAN
(Ermenistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
(Arnavutluk)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
Sn. Refat CHUBAROV
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Ramazan CAN
Sn. Ramazan CAN
Sn. Ramazan CAN
(Türkiye)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Özcan ULUPINAR
Sn. Özcan ULUPINAR
Sn. Özcan ULUPINAR
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi