KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Kırk Dokuzuncu Toplantısı, 17-18 Mayıs 2017, Kişinev

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Kırk Dokuzuncu Toplantısı,  17-18 Mayıs 2017, Kişinev

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu’nun Kırk Dokuzuncu Toplantısı, Moldova Cumhuriyeti Parlamentosu’nun davetiyle 17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde, Kişinev’de düzenlenmiştir.

Toplantıya, Komisyon Başkanı, KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı Sn. Mikhail Yemelianov başkanlık yapmıştır. KEİPA Başkan Yardımcısı, KEİPA Moldova Delegasyonu Başkanı Sn. Violeta İvanov toplantıda bir konuşma yapmıştır.  

KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Ramazan Can, “Ekonomik Gelişim ve Sosyal Entegrasyon İçin Yasal Çerçevenin Güçlendirilmesinde Parlamentoların Rolü” konulu Taslak Raporu sunmuştur. Aynı husustaki 156/2017 sayılı Taslak Tavsiye Kararı ise Komisyon Başkanı Sn. Mikhail Yemelianov tarafından sunulmuştur.

Komisyon, 4-6 Temmuz 2017 tarihlerinde İstanbul’da tertiplenecek olan Kırk Dokuzuncu Genel Kurul’un dikkatine sunulacak olan “Ekonomik Gelişim ve Sosyal Entegrasyon İçin Yasal Çerçevenin Güçlendirilmesinde Parlamentoların Rolü” konulu Taslak Rapor’u ve aynı husustaki 156/2017 Sayılı Taslak Tavsiye Kararı’nı kabul etmiştir.

Komisyon, KEİPA İç Tüzüğü Çalışma Grubu tarafından Şubat 2017’de, İstanbul’da düzenlenen toplantıda oy birliğiyle kabul edilen KEİPA İç Tüzüğü ve KEİPA Uluslararası Sekreteryası Personel Yönetmeliği değişiklik önerilerini ele almıştır.

Komisyon, 5 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul’da tertiplenecek olan Kırk Dokuzuncu Genel Kurul Daimi Komitesi’ne sunulacak olan KEİ’nin 25. Yıldönümü hususundaki Asamble Taslak Deklarasyonu’nu değerlendirmiştir.

Komisyon, Sn. Namık Dokle’yi (Arnavutluk) Komisyon Başkanı olarak ve Sn. Ramaz Nikolaishvili’yi (Gürcistan) ve Sn. Mikhail Yemelianov’u (Rusya) Komisyon Başkan Yardımcısı olarak iki yıllık bir dönem için seçmiştir.

Komisyon’un Ellinci Toplantısı, 25-26 Ekim 2017 tarihlerinde Rusya’da düzenlenecek olup, gündemin ana konusu “KEİPA’nın 25 Yılı: Bölgedeki Parlamentolar Arası İşbirliğinin Artırılması” olacaktır.   

Toplantıya; Arnavutluk, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna delegasyonları katılmıştır.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Gramoz RUÇİ
Ekselansları Sn. Gramoz RUÇİ
(Arnavutluk)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
(Arnavutluk)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Ramazan CAN
Sn. Ramazan CAN
Sn. Ramazan CAN
(Türkiye)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Özcan ULUPINAR
Sn. Özcan ULUPINAR
Sn. Özcan ULUPINAR
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi