KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis’in 5. Doğu Forumuna Katılımı, 5 Nisan 2017, Berlin

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis’in 5. Doğu Forumuna Katılımı, 5 Nisan 2017, Berlin

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, UniCredit, Almanya Doğu Avrupa Ekonomik İlişkiler Komitesi, Almanya Endüstri ve Ticaret Birliği, Almanya İş Federasyonu tarafından tertiplenen ve Avusturya 2017 AGİT Başkanlığı tarafından finanse edilen 5. Doğu Forumunda KEİPA’yı temsil etmiştir.

“Avrupa ve Avrasya ortaklığının geleceği: Güvenin yeniden tesisi. Oyuncuların belirlenmesi. Engellerin bertaraf edilmesi” konusu altındaki 5. Doğu Forumu, farklılıklar ve benzerlikler senkrenasyonu döneminde Berlin’de tertiplenmiştir. 5. Doğu Forumunun genel gayesi, ticaretin önündeki engelleri bertaraf edilmesi, Atlantikten Pasifiğe uzanan bölgedeki refahın desteklenmesi, bilgi teatisi ve uluslararası ağların yoğunlaştırılması adına diyalogun kolaylaştırılmasıydı.

Foruma, bakanlar, bakan yardımcıları, tanımış siyasiler, STO temsilcileri ve çeşitli siyasi ekonomik  teşkilatların temsilcileri katılmışlardır.

Sn. Makrygiannis, enerji kaynağı zengini Karadeniz Bölgesi’nin Asya ve Avrupa arasında bir köprü olduğunu belirtmiştir. KEİ teşkilatı, en başından beri faaliyetlerinin bir önceliği olan yatırımları, teşvik etmiştir. KEİ 2012 Ekonomi Gündemi, KEİ’nin önceliklerinden birinin daha yakın, dengeli ve karşılıklı fayda sağlayan  yabancı yatırımların artan bir akışını temin etmektir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün hedef ve sorumluluklarının uygulanışında, bölgedeki ekonomik gelişimi teşvik edecek olan yabancı yatırımlar için elverişi koşulların sağlanması ve desteklenmesi gerekmektedir. Sn. Makrygiannis, yine de, bölgesel jeopolitik durumun karışık olduğunu ve bölgede bazı ülkelerdeki belirsiz ekonomik görünüşün sermaye çıkışına ve uluslararası yatırımların düşüşüne neden olduğunu ifade etmiştir. Bölgedeki çoğu ülkenin hükümetleri, finansal krizin olumsuz etkilerini bertaraf etmek ve ekonominin önemli sektörlerindeki yatırımların canlandırılması adına  uygun politikalar geliştirmektedir.

Sn. Makrygiannis, ayrıca, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün parlamenter boyutu olan KEİPA’nın, kuruluşundan itibaren, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, katılımcı toplumun ve pazar ekonomisinin desteklenemesini hedefleyen parlamenter diplomasi ve parlamenter işbirliği hususlarına her zaman önem verdiğini ifade etmiştir.  

 

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Gramoz RUÇİ
Ekselansları Sn. Gramoz RUÇİ
(Arnavutluk)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
Sn. Andrea MARTO
(Arnavutluk)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
Sn. Otari DANELIA
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Ramazan CAN
Sn. Ramazan CAN
Sn. Ramazan CAN
(Türkiye)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
Sn. Michael YEMELIANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Özcan ULUPINAR
Sn. Özcan ULUPINAR
Sn. Özcan ULUPINAR
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi